Архівні дослідження

При підготовці даної роботи було здійснено комплексний аналіз архівних джерел зі вказаної теми. Основну джерельну базу для дослідження історії сім’ї, що проживала, як свідчать виявлені документи, протягом останніх майже 350 років в деяких селах під Києвом, складають архівні матеріали Центрального державного історичного архіву України та Київського державного обласного архіву. Невелика кількість матеріалів повоєнного періоду запозичена з архіву відділу РАГС Васильківського району Київської області. Матеріали довоєнного періоду в даному архіві збереглися фрагментарно.

Шукані відомості генеалогічного характеру містяться, головним чином, у церковних документах (метричних книгах, сповідних розписах) і ревізьких казках. Перші два види джерел зосереджено у фонді 127 “Київська духовна консисторія” Центрального державного історичного архіву України, ревізькі казки 5-10 ревізій (1795, 1811, 1816, 1834, 1850,

1858 рр.) – у фонді 280 “Київська казенна палата” Київського державного обласного архіву. Най- давніший документ, який було використано при дослідженні, – це сповідний розпис 1745 року села Глевахи. Основна маса архівних джерел, залучених у ході дослідження, належить до періоду XIX століття. У представлених документах максимально збережені їхні стилістичні, орфографічні та пунктуаційні особливості. Мова всіх вищезгаданих дореволюційних матеріалів – російська, яка була у той час офіційною мовою і на території України, що була складовою частиною Російської імперії. Примітки до документів зроблені українською мовою. На жаль, прочитання ряду документів утруд- нювалося практично вицвілим текстом, а також нерозбірливістю почерку. Звідси певні складності в їх дослідженні, особливо у розшифруванні імен і прізвищ. Необхідні архівні матеріали збереглися достатньо повно, що дало можливість в цілому дослідити родинні зв’язки сім’ї.